כניסה

זכויות להפרעות נפשיות

המשרדים השונים

הורה ל​ילד המתמודד עם פסיכוזה או מצב פסיכיאטרי אחר, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל שלושה חודשים ימים ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים. גם ילדים עם בעיות נפשיות אחרות, עשויים להיות זכאים לקצבה בהתאם לאבחנה ולמצבו הנפשי של הילד. במצבים בהם הילד זקוק להשגחת מבוגר לצורך מניעת סכנה לילד או לסביבה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבה בהתאם למידת ההשגחה הנדרשת. לפרטים על הוועדה, המסמכים שיש להגיש, סכום הקצבה לזכאים ופרטים נוספים, יש לעיין בדף קצבת ילד נכה – ליקויים נפשיים באתר אפשרי מימוש זכויות.

ילדים עם הפרעות נפשיות עשויים להיות זכאים לשירותים הבאים במימון חלקי או מלא של משרד הבריאות:

  • סל שירותים במרפאה-  סל הבריאות מאפשר קבלת טיפולים ותרופות רבים לילדים ובני נוער הסובלים מהפרעות נפשיות, חינם או בהשתתפות עצמית.
    מרפאות לבריאות הנפש פועלות מטעם משרד הבריאות ומציעות מגוון שירותים טיפוליים. בין היתר ניתנים שירותי אבחון והערכה, טיפול פסיכיאטרי, טיפול פסיכולוגי, ייעוץ, חוות דעת ושירותים נוספים. בנוסף קיימות מסגרות הנותנות טיפול נפשי לילדים ולנוער, ללא תשלום ברוב המקרים. הטיפולים כוללים טיפול פרטני, טיפול משפחתי, טיפול קבוצתי, הדרכה של משפחת המטופל, טיפולים בהבעה ויצירה, שירותי התפתחות הילד ועוד.
  • טיפולי שיניים בהרדמה – ילדים המתמודדדים עם הפרעה נפשית שאינה מאפשרת להם לקבל טיפול שיניים ללא הרדמה כללית זכאים לטיפולי שיניים בהרדמה ללא תשלום.
  • אשפוז- במסגרת סל הבריאות הממלכתי.

חשוב לציין שחוק שיקום נכי נפש אינו חל על קטינים וחל רק החל מגיל 18, לכן הזכאות לסל השיקום הניתן לבוגרים אינה חלה על ילדים ונוער והם זכאים רק לטיפולים הנ"ל הקיימים בסל הבריאות.

ילדים עם לקות נפשית או רגשית-התנהגותית זכאים לחינוך מיוחד ושילוב בחינוך. באופן כללי ישנה העדפה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, תוך מתן מענה ותמיכה מיוחדים, הזכאות לכך, היקפה והכלול בה נקבעות על ידי ועדות זכאות ואפיון. בנוסף ישנן מסגרות חינוכיות בחינוך המיוחד שמתאימות לילדים המתמודדים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות.

התמיכות והזכויות אותם תלמידים יכולים לקבל בוועדת הזכאות והאפיון:

שילוב בכיתה רגילה עם תוכנית חינוכית-טיפולית מותאמת. הכוללת עזרה לימודית ותמיכה רגשית.

כיתת חינוך מיוחד  המתמחה בהפרעות נפשיות-רגשיות והתנהגותיות בבית ספר רגיל.

בית ספר חינוך מיוחד ייעודי לתלמידים המתמודדים עם הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות.

בוועדת הזכאות והאפיון נקבע היקף סל השירותים שאליהם זכאי התלמיד, בין השירותים אותם יכול התלמיד לקבל ישנם תמיכות לימודיות, טיפולים רגשיים, שעות סיוע ועוד.  הטיפולים ניתנים על ידי אנשי מקצוע המתמחים בעבודה עם ילדים ונוער המתמודדים עם קשיים נפשיים-רגשיים: פסיכיאטר, פסיכולוג קליני, חינוכי או התפתחותי, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה וביצירה, יועצים חינוכיים, מרפאים בעיסוק ומורים לחינוך מיוחד.

למאמר המלא אודות תיקון 11 לחוק החינוך מיוחד -חוק ההכלה

זכויות נוספות:

במקרה שהגורמים הרפואיים ממליצים על אשפוז, התלמיד זכאי לקבל שירותי חינוך בבית הספר שבבית החולים כאשר הוא מאושפז.

במקרים מיוחדים בהם ישנה המלצה של פסיכיאטר על הישארות בבית לצורך איזון או טיפול לתקופה של מעל שלושה שבועות היעדרות, ניתן לקבל שעות הוראה או טיפול בבית התלמיד למשך מספר שעות שבועית. השירות ניתן בהתאם לחוק ילדים חולים, לאחר פנייה מהמוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.

לא קיים בלשכות הרווחה מענה ספציפי לאוכלוסיה זו. קיים מענה עבור משפחות המוכרות לרווחה מסיבות נוספות.

לא זכאי

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד המוגדר "נטול יכולת" (כולל בוגר מעל גיל 18 – בהתאם לתנאי הזכאות)

לא זכאים לדיור ציבורי

 

ארנונה 

 

הורים לילד עד גיל 18, אשר מקבלים גמלת ילד נכה בעבור ילדם זכאים להנחה בארנונה. הזכאות להורים לילד עד גיל 18 הינה הנחה של עד 33% בתשלום ארנונה על 100 מ"ר משטח הדירה. הזכאות איננה אוטומטית אלא כל מקרה נבדק לגופו. 

 

עובד זר– 

 

ילד עד גיל 18 זכאי לקבלת היתר העסקה לעובד זר במידה והינו זכאי לגמלת ילד נכה ונוסף על כך קבעה ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד שהוא עונה על אחד מהתנאים הבאים: 

א. נמצא במסגרת לימודית שמותנית בליווי מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד. 

ב. זקוק לליווי או להשגחה תמידיים במשך רוב שעות היום בגלל מוגבלותו, ולכן הוא לא יכול להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון. 

ג. מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות שמצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד, במשך השעות שבהן הוא נמצא בביתו ) כגון הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה.

חשוב! תקנה זו עוסקת באישור העסקת עובד זר ולא במימונו! המימון חל על המשפחה.

מים:

כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר. החל מיום 01.07.2012, מקבלי גמלת ילד נכה זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך וזאת ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת

חשמל

 ילד מגיל 3 עד 18 – המקבל גמלת ילד נכה , זכאי להנחה בתשלום חשבון החשמל בשיעור של 50% משווי הצריכה של עד 400 קוט"ש (קילו ואט לשעה) ראשונים שנצרכו מדי חודש, ללקוח בתעריף ביתי בלבד.  מאחר וחשבון החשמל הוא דו חודשי, ההנחה תינתן על צריכת עד 800 קוט"ש בכל חשבון.

טלפוןאין זכאות

  • פטור מהמתנה בתור: ילד הזכאי לגמלת ילד נכה . זכאי עד גיל 18 לפטור מהמתנה בתור במקומות שבהם ניתן שירות ציבורי, כגון בנקים, משרדים ממשלתיים, בית חולים, סניף דואר, חנויות מזון וכדומה.
  • דמי כניסה למלווה – במקומות ציבוריים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם עם מוגבלות בעל תעודת נכה. במקום ציבורי שנדרשים בו שירות אישי או הקצאת מקום למלווה (למשל בקולנוע), לא יינתן פטור מהתשלום עבורו. כמו כן, במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה לאדם עם המוגבלות, אין חובה לתת פטור גם למלווה של אותו אדם

 

  • ימי מחלה להורה- הורה לאדם עם מוגבלות שעובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה או על חשבון ימי החופשה שלו, על-פי בחירתו. הזכאות חלה גם על אפוטרופוס או הורה אומנה. העובד רשאי להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה או החופשה שלו. במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה (או תשלום דמי חופשה) החל מהיום הראשון להיעדרותו. בנוסף, העובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, וזאת ללא ניכוי משכרו

 

אנשים עם מוגבלות שכלית קלה הינם עצמאיים במרבית תחומי היומיום וזקוקים לתמיכה נקודתית בלבד במצבי שינוי או משבר. לאנשים עם מוגבלות שכלית קלה יש ירידה בתפקוד האינטלקטואלי (שתי סטיות תקן מהממוצע במבחני האינטליגנציה). והם זקוקים לתמיכה מוגברת או תמידית בשני תחומי חיים, כשבשאר התחומים הם זקוקים לתמיכה לסירוגין, כלומר מדי פעם יש לכוון או להדריך, במיוחד במצבי שינוי או משבר. ייתכן גם מצב שבו האדם זקוק לתמיכה מוגבלת בכל תחומי החיים (ולא לתמיכה מוגברת או תמידית בשני תחומים).

אנשים עם מוגבלות שכלית קלה- בינונית הם עצמאיים רק בחלק מתחומי היומיום וזקוקים לתמיכה מוגבלת וקבועה לתקופות זמן קצרות כדי ללמוד ביצוע עצמאי יותר של מיומנויות חשובות.לאנשים עם מוגבלות שכלית קלה-בינונית ירידה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי (יותר משתי סטיות תקן במבחני האינטליגנציה) והם זקוקים לתמיכה מוגברת או תמידית לפחות בשלושה תחומי חיים או יותר, כשבשאר התחומים הם זקוקים לתמיכה מוגבלת. כלומר, זקוקים להכוונה ולהדרכה קבועה כדי לבצע את המיומנויות החיוניות.

אנשים עם מוגבלות שכלית בינונית זקוקים לתמיכה מוגבלת בכל תחומי היומיום הניתנת באופן קבוע לתקופות זמן קצרות כדי ללמוד ולהתאמן ולהיות מוכשרים לניצול כל יכולותיהם. לאנשים עם מוגבלות שכלית בינונית ירידה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי (שלוש סטיות תקן או יותר במבחני האינטליגנציה) והם זקוקים לתמיכה מוגברת או תמידית לפחות במחצית מתחומי החיים, כאשר בשאר התחומים הם זקוקים לתמיכה מוגברת. כלומר, זקוקים להכוונה ולהדרכה קבועה כדי לבצע את המיומנויות החיוניות.

אנשים עם מוגבלות שכלית בינונית- נמוכה זקוקים לתמיכה חלקית בחלק מתחומי היומיום, ולתמיכה מוגברת (עזרה בפועל) במילוי הצרכים אחרים. לאנשים עם מוגבלות שכלית בינונית-נמוכה ישנה ירידה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי (ארבע סטיות תקן או יותר במבחני האינטליגנציה) והם זקוקים לתמיכה מוגברת במרבית תחומי החיים, כלומר לסיוע ישיר בביצוע כל המיומנויות, ובחלק מהן לתמיכה תמידית, בעיקר במצבים חדשים או במצבי משבר.

אנשים עם מוגבלות שכלית קשה זקוקים לתמיכה מוגברת, קבועה, ושאינה מוגבלת בזמן בכל תחומי החיים כדי לתפקד באופן פעיל. ללא תמיכה שכזו הם אינם מסוגלים למלא את צרכיהם הבסיסיים. לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה ישנה ירידה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי (ארבע סטיות תקן או יותר במבחני האינטליגנציה) והם זקוקים לתמיכה תמידית לפחות בשלושה תחומי חיים, כלומר יש צורך לבצע עבורם את הפעילויות החיוניות (כמו להאכיל, לרחוץ וכדומה) ולתמוך בהם בשאר התחומים, כלומר: גורם חיצוני חייב להיות נוכח ולסייע באופן ישיר בביצוע פעולות הימיום.

אנשים הזקוקים לתמיכה מידית על ידי גורם תמיכה חיצוני במילוי הפעילויות בכל תחומי החיים.

אפשרי לממש

את מרכז "אפשרי" הקימה טובי ליבוביץ, אמא ל8 ילדים, מתוכם שני ילדי צמי"ד, לפני כ6 שנים במטרה לסייע לאלפי משפחות בהשגת הזכויות המגיעות לילדי צמי"ד מביטוח לאומי ומהרשויות בכלל. לפני כשנה, לאחר ההבנה שמעבר לזכויות יש להורים לילדי צמי"ד צרכים נוספים – צורך במידע מקצועי, הפניות למוסדות חינוך ועוד,

כיף לראות אותך שוב!

עובדת עם ילדים
עם צרכים מיוחדים?

רוצה לקבל מידע
שיקדם אותך ואת הילד?
מלאי כאן פרטים

אמא לילד
עם צרכים מיוחדים?

רוצה לקבל מידע
שיקדם אותך ואת הילד?
מלאי כאן פרטים

אנו מברכים אתכם על הפניה לאתר המקצועי של אפשרי.
נשמח לשלוח לכם עדכונים חמים ומגוונים.

אסתר אודליה והב

מומחית תחום תקשורת

הימים של אסתר עמוסים במיוחד- בנוסף להיותה אחראית תחום ריפוי ועיסוק במכון שמעיה ובעלת קליניקה פרטית, היא גם מדריכה במעון תקשורת ובעמותה לילדים בסיכון.

את התואר בריפוי ועיסוק הוציאה אסתר במכללת "מבחר" ומאז היא משקיעה את כל מעייניה בלעזור ולקדם עוד ועוד ילדים המתמודדים עם אתגרים בתחום התקשורת.

אני מאמין: אני מאמינה שכל ילד גדל בתוך קשר משפחתי והקשר הזה הוא אחד המרכיבים הכי חשובים בהתפתחות ובהתקדמות שלו. אני מאמינה שלכל הורה יש יכולת נדירה להכיר וללמוד את הילד שלו. ולכן, בתהליכים שאני עושה עם ילדים, אני לא קובעת את מהלך העניינים, אני עובדת בשיתוף עם ההורים ומאפשרת להם לחוות, יחד איתי, תהליך מרגש של היכרות מחודשת עם הילד שלהם וכך להגיע לתוצאות מדהימות.

טובי מאירוביץ

מומחית ילדי צמי"ד

פערי גרוסמן

מומחית ילדי צמי"ד

חיה קרף

מנהלת אתר

חני נוסבום

מומחית מימוש זכויות ילדי צמי"ד

חיה רבינוביץ

מנהלת פרויקטים

מרגלית שטרן

מומחית מימוש זכויות ילדי צמי"ד

פרי גרוסמן

מומחית מימוש זכויות ילדי צמי"ד

אילנית אלדד

מזכירות

אביגיל פיפרמן

אחראית כספים

אסנת צנעני

מומחית ילדי צמי"ד

להצטרפות,
מלאו את השאלון

דילוג לתוכן